วารสารหนึ่งในนครปฐม 2013-2014

 

วารสารหนึ่งในนครปฐม ฉบับปี 2013-2014 

                        ได้นำข้อมูลสินค้าของทางร้าน " เค้กมะพร้าวน้ำหอมใบเตยสด ฐาปนี " ร่วมลงในวารสารดังกล่าว

    ทั้งนี้สามารถรับแจกหนังสือฟรีได้ที่........

        - หน่วยงานราชการในจังหวัด อาทิ ประชาสัมพันธ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด

          อุตสาหกรรมจังหวัด นิคมอุตสาหกรรม หอการค้า ที่ว่าการอำเภอ เทศบาล

          อบต.

        -  โรงพยาบาล โรงเรียน ทั้งภาครัฐ-เอกชน

        -  สถานที่ท่องเที่ยว ห้องสรรพสินค้า สนามบินสุวรรณภูมิ - ดอนเมือง

           โรงแรม ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

        -  สถานประกอบการต่างๆ บริษัท ห้างร้าน เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์งานเทรดแฟร์ แผงหนังสือ