สาขาใหม่(สมุทรสงคราม) 2014-2015

พบกันต้นปี 2559 ณ สาขาแห่งใหม่(สมุทรสงคราม) 

ของ "ร้านเค้กมะพร้าวน้ำหอมฐาปนี" ริมถนนธนบุรี-ปากท่อ กม.54


 ศูนย์รวมของฝากจากสมุทรสงคราม ร้านเค้กมะพร้าวน้ำหอมฐาปนี  ร้านกาแฟ  ที่จอดรถกว้างขวาง ห้องน้ำสะอาด ในบรรยากาศธรรมติของสแกนดีเนเวีย